| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 80/XXXVI/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 07 sierpnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724), w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku.

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej wszelkich towarów pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej na terenie Gminy Boronów dokonujących sprzedaży na targowisku oraz w innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż podlegająca opłacie targowej.

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka w zł.


1.


z ręki, kosza, skrzynki i ze stoiska do 2 m2włącznie

8,002.


a) ze stoiska o pow. powyżej 2 m2do 6 m² włącznie


15,00

b) samochodu lub innego pojazdu zajmującego pow. powyżej 2 m2do 6 m² włącznie3.


a) ze stoiska o pow. powyżej 6 m2do 15 m² włącznie

26,00

b) samochodu lub innego pojazdu zajmującego pow. powyżej 6 m2do 15 m² włącznie4.


a) ze stoiska o pow. powyżej 15 m²

33,00

b) samochodu lub innego pojazdu zajmującego pow. powyżej 15 m²

§ 2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci wyznaczeni odrębną uchwałą.

§ 3. Ustala się wysokość prowizji od zainkasowanych kwot opłaty targowej bez zróżnicowania dla wszystkich inkasentów w wysokości 12 %.

§ 4. Traci moc uchwała nr 89/XLVI/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia  01 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »