| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Herby

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:

1) Nierobiś Grażyna – na terenie sołectwa Herby

2) Krawczyk Lidia – na terenie sołectwa Lisów

3) Wydmuch Bogusława – na terenie sołectwa Hadra

4) Pająk Grzegorz – na terenie sołectwa Olszyna

5) Banduch Małgorzata – na terenie sołectwa Kalina

6) Kozielski Józef - na terenie sołectwa Chwostek

7) Loose Krystyna – na terenie sołectwa Tanina

8) Sobol Małgorzata – na terenie sołectwa Łebki

§ 3. Pobrane w danym miesiącu opłaty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 40 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu opłaty.

§ 5. Uchyla się § 5 pkt 2, § 6 i § 7 uchwały Nr XX/185/12 Rady Gminy Herby z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/, 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999/. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »