| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/268/13 Rady Gminy Herby

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Herby pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się następujące osoby:

1) Nierobiś Grażyna – na terenie sołectwa Herby

2) Krawczyk Lidia – na terenie sołectwa Lisów

3) Wydmuch Bogusława – na terenie sołectwa Hadra

4) Pająk Grzegorz – na terenie sołectwa Olszyna

5) Banduch Małgorzata – na terenie sołectwa Kalina

6) Kozielski Józef - na terenie sołectwa Chwostek

7) Loose Krystyna – na terenie sołectwa Tanina

8) Sobol Małgorzata – na terenie sołectwa Łebki

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości 2 % od sumy zainkasowanych i terminowo odprowadzanych opłat, płatne w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpił pobór.

§ 4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu następnym, po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami, powinna nastąpić wpłata opłaty, o której mowa w § 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/220/13 Rady Gminy Herby z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Herby oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »