| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/370/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95              poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P. z 2013r. poz. 724)

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Jasienica:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,35 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

b) garaży w budynku mieszkalnym – 0,65 zł od 1m2powierzchni

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,43 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,37 zł od 1m2powierzchni użytkowej;

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,45 zł od 1 m2powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- garaży poza budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 5,12 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

- budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza, dla których stawka wynosi - 4,98 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

- budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajmowanych przez osoby na cele letniskowe, dla których stawka wynosi - 7,45 zł od 1 m2powierzchni użytkowej:

3. od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »