| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/370/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95              poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. ( M.P. z 2013r. poz. 724)

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Jasienica:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,35 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

b) garaży w budynku mieszkalnym – 0,65 zł od 1m2powierzchni

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,43 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,37 zł od 1m2powierzchni użytkowej;

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,45 zł od 1 m2powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- garaży poza budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 5,12 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

- budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza, dla których stawka wynosi - 4,98 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

- budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajmowanych przez osoby na cele letniskowe, dla których stawka wynosi - 7,45 zł od 1 m2powierzchni użytkowej:

3. od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »