| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/266/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 r. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 17 poz. 95 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

stawka w

670,-

890,-

1400,-

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12
15

15

610, -
1080,-

890,-
1520,-

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
19

19

450,-
1230,-

620,-
2220,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
29

29

1230,-
2010,-

2010,-
3120,-

2)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1670 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12
31

31

1110,-
1710,-

1670,-
2340,-

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
40

40

2010,-
2450,-

2440,-
3130,-

3)od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 810 zł

4)od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12
25

25

250,-
560,-

500,-
1010,-

2 osie

Stawka podatku w złotych

12
28
38

28
38

420,-
1010,-
1670,-

670,-
1560,-
2220,-

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

1 130,-

1560,-

5)od autobusów:

Mniej niż 30 miejsc siedzących

Równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych:

670,-

1820,-

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »