| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/266/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 r. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 17 poz. 95 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

stawka w

670,-

890,-

1400,-

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12
15

15

610, -
1080,-

890,-
1520,-

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
19

19

450,-
1230,-

620,-
2220,-

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
29

29

1230,-
2010,-

2010,-
3120,-

2)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1670 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12
31

31

1110,-
1710,-

1670,-
2340,-

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
40

40

2010,-
2450,-

2440,-
3130,-

3)od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 810 zł

4)od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

12
25

25

250,-
560,-

500,-
1010,-

2 osie

Stawka podatku w złotych

12
28
38

28
38

420,-
1010,-
1670,-

670,-
1560,-
2220,-

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

1 130,-

1560,-

5)od autobusów:

Mniej niż 30 miejsc siedzących

Równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych:

670,-

1820,-

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »