| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/711/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, w związku z art. 6j ust.1, art.6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst jednolity - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz. 2318 zmieniony uchwałą Nr XXXIV/613/2013 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, w wysokości 16,00 zł miesięcznie/osobę..

2. Wykreśla się § 1 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu.

3. W § 1 dodaje się ust. 1b, który otrzymuje brzmienie:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących, spokrewnionych lub niespokrewnionych, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodzinę, posiadający lub zarządzający wspólnym majątkiem oraz wspólnym budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków gospodarstwa domowego, zamieszkujących mieszkanie, lokal, budynek itp. posiadający odrębne wejście, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiającymi stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Gospodarstwem domowym nie są jednak domy dziecka, czy domy opieki stacjonarnej, domy opieki społecznej, hospicja, zakłady opieki leczniczej i opiekuńczej..

4. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie/osobę..

5. § 1 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

Dla piątej i każdej kolejnej osoby w jednym gospodarstwie domowym ustala się stawkę w wysokości 5,00 zł..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »