| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/711/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, w związku z art. 6j ust.1, art.6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/455/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst jednolity - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz. 2318 zmieniony uchwałą Nr XXXIV/613/2013 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, w wysokości 16,00 zł miesięcznie/osobę..

2. Wykreśla się § 1 ust. 1a w dotychczasowym brzmieniu.

3. W § 1 dodaje się ust. 1b, który otrzymuje brzmienie:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących, spokrewnionych lub niespokrewnionych, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodzinę, posiadający lub zarządzający wspólnym majątkiem oraz wspólnym budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków gospodarstwa domowego, zamieszkujących mieszkanie, lokal, budynek itp. posiadający odrębne wejście, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiającymi stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Gospodarstwem domowym nie są jednak domy dziecka, czy domy opieki stacjonarnej, domy opieki społecznej, hospicja, zakłady opieki leczniczej i opiekuńczej..

4. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Chorzów, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie/osobę..

5. § 1 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

Dla piątej i każdej kolejnej osoby w jednym gospodarstwie domowym ustala się stawkę w wysokości 5,00 zł..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »