| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/773/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miejska w Gliwicach
uchwala co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1m² powierzchni użytkowej:0,66 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m² powierzchni użytkowej:22,30 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m² powierzchni użytkowej:10,42 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2powierzchni użytkowej:4,46 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2powierzchni użytkowej:7,47 zł;

2) od budowli2 %wartości, określonej w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m² powierzchni:0,80 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni:
4,40 zł,

c) zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym, od 1 m2powierzchni:0,05 zł,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni:0,37 zł.

§ 2. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXVIII/509/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »