| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/480/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej:

1) Starostwo Powiatowe w Pszczynie;

2) „Akcydensy” M. Karasińska – Przybylska i M. Bargiel spółka jawna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% pobranej opłaty skarbowej.

§ 4. Wyznacza się dla inkasentów termin płatności opłaty skarbowej, który dla opłat zainkasowanych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca przypada do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XVI/213/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Pobór opłaty skarbowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej może odbywać się w drodze inkasa. Rada Gminy określa inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłaty pobranej opłaty. Pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa jest podyktowany koniecznością szybkiej i sprawnej realizacji czynności urzędowych, które rodzą obowiązek uiszczania opłaty skarbowej. Mając powyższe na uwadze niezbędne jest uruchomienie punktów inkasa w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz w pobliżu Urzędu Skarbowego w Pszczynie prowadzonym przez „Akcydensy” M. Karasińska – Przybylska i M. Bargiel spółka jawna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Uchwała, jako akt prawa miejscowego, co do zasady powinna wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Biorąc jednak pod uwagę fakt,
iż zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie zgodnie z art. 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, ze zmianami), zarządzenie poboru opłaty w formie inkasa nie nakłada obowiązku i nie pozbawia praw, natomiast ułatwia załatwianie spraw przez interesantów, głównie mieszkańców Gminy, uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jadwiga Czarnowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Wrocławski). Jest mgr ekonomii – uzyskała dyplom na Wydziale Gospodarki Narodowej w Katedrze Handlu Zagranicznego AE. Jest absolwentką również Alliance Française. Otrzymała w Paryżu francuski dyplom DS.-d’Etudes Françaises Modernes. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i resortu budżetowego oraz jako wykładowca kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania programów księgowych do zadań księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »