| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/421/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki lub ich części zajęte na działalność w zakresie sportu, rekreacji i kultury za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na działalność w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz ogółu ludności.

4. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/249/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice oraz Uchwała Nr XXXI/260/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 listopada 2012 r w prawie zmiany Uchwały Nr XXIX/249/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »