| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/421/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki lub ich części zajęte na działalność w zakresie sportu, rekreacji i kultury za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na działalność w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz ogółu ludności.

4. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/249/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice oraz Uchwała Nr XXXI/260/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 listopada 2012 r w prawie zmiany Uchwały Nr XXIX/249/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »