| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.190.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.314.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 330 z późn. zm.),

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.).

2. W rozdziale IV:

- § 25 otrzymuje brzmienie:

25.1. Opłaty:

1) za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem w Żłobku,

2) godzinową za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku przekraczającą 10 godzin dziennie,

3) dzienną za wyżywienie oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, jak i terminy ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Ruda Śląska w drodze odrębnej uchwały.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone na rzecz Miasta Ruda Śląska - Żłobka Miejskiego Misiakowo w Rudzie Śląskiej będącego jednostką budżetową Miasta Ruda Śląska.,

- § 26 otrzymuje brzmienie:

26. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice nie ponoszą opłat, o których mowa
w § 25. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu..

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »