| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.190.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.314.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 330 z późn. zm.),

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.).

2. W rozdziale IV:

- § 25 otrzymuje brzmienie:

25.1. Opłaty:

1) za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem w Żłobku,

2) godzinową za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku przekraczającą 10 godzin dziennie,

3) dzienną za wyżywienie oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, jak i terminy ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Ruda Śląska w drodze odrębnej uchwały.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone na rzecz Miasta Ruda Śląska - Żłobka Miejskiego Misiakowo w Rudzie Śląskiej będącego jednostką budżetową Miasta Ruda Śląska.,

- § 26 otrzymuje brzmienie:

26. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzice nie ponoszą opłat, o których mowa
w § 25. Rozliczenie pobranej już opłaty dokonywane jest w następnym miesiącu..

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »