| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

33 105 585,11

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

146 707,71

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095

Pozostała działalność

2010

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...

96 162,69

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

2040

Dotacje otrzym z budżetu państwa na zad bież finansow w całości…

22 838,02

852

POMOC SPOŁECZNA

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

2030

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...

10 400,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2010

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...

8 934,00

85295

Pozostała działalność

2030

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...

2 855,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2030

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...

5 168,00

2040

Dotacje otrzym z budżetu państwa na zad bież finansow w całości…

350,00

II Zmniejszenie dochodów

0,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 829 870,80

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

301 327,74

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008

Melioracje wodne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

01095

Pozostała działalność

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 304,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

221,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

35,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

298,78

4430

Różne opłaty i składki

94 303,91

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

104 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4300

Zakup usług pozostałych

15 500,00

75095

Pozostała działalność

4300

Zakup usług pozostałych

22 838,02

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

3110

Świadczenia społeczne

10 400,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3110

Świadczenia społeczne

8 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

134,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 700,00

85295

Pozostała działalność

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,03

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

195,40

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

4,60

3110

Świadczenia społeczne

590,00

3110

Świadczenia społeczne

2 855,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3110

Świadczenia społeczne

900,00

3240

Stypendia dla uczniów

100,00

3240

Stypendia dla uczniów

5 168,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

350,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002

Gospodarka odpadami

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 600,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195

Pozostała działalność

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30,00

II Zmniejszenie wydatków

92 078,03

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85202

Domy pomocy społecznej

4330

Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

45 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...

3110

Świadczenia społeczne

3 000,00

85295

Pozostała działalność

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

680,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

470,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

17,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

352,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 259,00

4430

Różne opłaty i składki

80,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,03

4260

Zakup energii

134,00

4300

Zakup usług pozostałych

456,00

4307

Zakup usług pozostałych

195,40

4309

Zakup usług pozostałych

4,60

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002

Gospodarka odpadami

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195

Pozostała działalność

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

6 724 285,69

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

5 846 292,11

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

306 966,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

20 957,13

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/293/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/293/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/293/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/293/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/293/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/293/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/293/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/293/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »