| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 223/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (Monitor Polski z 2013r., poz. 724), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. ( Monitor Polski z 2013r., poz. 812) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 661,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 062,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 274,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie


Nie mniej niż


Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi


Stawka podatku w złotych

12
15 i więcej

15

1 456,00
1 588,00

1 853,00
1 987,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
23 i więcej

23

1 853,00
1 987,00

2 250,00
2 385,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
29 i więcej

29

2 248,00
2 385,00

2 865,00
2 865,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 390,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
31 i więcej

31

1 853,00
1 987,00

1 987,00
2 265,00

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
40 i więcej

40

1 987,00
2 515,00

2 271,00
2 977,00

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy 661,00 zł

5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25 i więcej

25

795,00
923,00

923,00
1 061,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12
38 i więcej

38

1 189,00
1 513,00

1 700,00
2 237,00

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12
38 i więcej

38

1 580,00
1 975,00

1 712,00
107,00

6) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

1 391,00

1 870,00

§ 2. §2Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 150/XIX/2012 z dnia 03.12.2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »