| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/306/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej dla celów podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym / Dz.U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm./ i   art. 6   ust.3 ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym / Dz.U. z   2006r. Nr 136, poz.969 z   późn. zm./ i   Komunikatu Prezesa GUS z   dn.18 października 2013 roku w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. /M.P z   dn. 22 paździrnika 2013 poz. 814 / oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz.1172 /  

Rada Gminy Mstów  
uchwala   :  

§   1.  

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustaloną na podstawie Komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z   kwoty –   69,28 zł   . do kwoty   - 50,00 zł  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVII/201/2012 z   dnia 26 października 2012 roku.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mstowie  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 01-01-2014r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »