| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/286/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 10 ust 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie742 zł,

b) powyżej 5,5 do 6,5 tony874 zł,

c) powyżej 6,5 do 9 ton1 211 zł,

d) powyżej 9 ton1 599 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system  zawieszenia osi

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 609

1 652

13

14

1 652

1 775

14

15

1 775

1 799

15

1 799

1 860

Trzy osie

12

17

1 860

1 925

17

19

1 925

1 987

19

21

1 987

2 058

21

23

2 058

2 136

23

25

2 136

2 195

25

2 195

2 258

Cztery osie i więcej

12

25

2 258

2 324

25

27

2 324

2 385

27

29

2 385

2 562

29

31

2 562

2 814

31

2 814

2 845

                                                                                                               

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łączne z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów   od 3,5  tony i poniżej 12 ton -463 zł.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łączne z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik balastowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system  zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie  osie

12

18

467

530

18

25

595

600

25

31

660

1 061

31

1 661

2 265

Trzy  osie

12

40

1 527

1 991

40

2 100

2 975

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -593 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach )

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system  zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna  oś

12

18

593

630

18

25

660

725

25

730

791

Dwie  osie

12

28

791

865

28

33

865

999

33

38

999

1 487

38

1 332

1 991

Trzy  osie

12

38

801

1 122

38

1 239

1 487

7. Od autobusów

a) mniej niż 30 miejsc                            -1 167

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc              -2 117

§ 2. Uchylić w całości Uchwałę Nr XVIII/161/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Wielowieś
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Zgodnie z art. 10 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od środków transportowych, z tym że

stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych

określonych przez ustawodawcę. Minister Finansów, zgodnie z dyspozycją ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych wydał obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących

w 2014 r. (M. P. poz. 724) z dnia 09.09.2013 r. oraz w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P.Nr 95 poz. 962).

Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach obwarowanych kwotą

maksymalną określoną we wskazanym przepisie, jak również kwotą minimalną określoną dla pojazdów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 wyżej wymienionej ustawy.

Rada Gminy corocznie obniża górne stawki podatkowe. Przyjęto wzrost stawek podatkowych na 2014 rok o 2 % w stosunku do stawek roku 2013 w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Skutki jakie gmina poniesie w 2014 r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosą w około70 568,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »