| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/287/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr. 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala

§ 1. 1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych- 0,72 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –19,00 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,75zł. od 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,68 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -4,70 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części-  7,20 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,

f) garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych– 0,74 zł. od 1 m2powierzchni użytkowej.

2. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budowli:

- budowle związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 0,2 % wartości,

- pozostałe2 %ich wartości.

3. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,83 zł. od 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,56 zł od 1 hapowierzchni,

c) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,44 zł. od 1m2powierzchni.

d) zajętych pod ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól –0,04 zł.od 1m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Wielowieś
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Podstawą do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.), z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych nadany rok podatkowy. Zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 10 , i art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa stawki podatkowe obowiązujące na ich terenie. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 w odniesieniu do górnych stawek kształtują się następująco:

1/ od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,83 zł(max-0,89 zł)od 1 m2

powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub  elektrowni wodnych –4,56 zł

(max 4,56 zł) od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez  organizacje pożytku publicznego –0,44 zł( max-0,46 zł) od 1 m2

powierzchni,

2/ od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na  potrzeby mieszkalne– 0,72 zł(max-0,74 zł)

od 1 m2powierzchni, w tym od garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych 0,74zł.

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –19,00 zł( max-23,03 zł)

od 1 m2powierzchni,

c/ zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym -10,75 zł( max-10,75 zł) od 1 m2powierzchni,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych –4,68 zł( max-4,68 zł) od 1 m2powierzchni,

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 4,70 zł( max-7,73 zł) od 1 m2

powierzchni,  oraz7,20 złgaraże wolnostojące.

3/ od budowli : 2 % ( max 2 % ) ich wartości.

od budowli związanych ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

- 0,2 % (max 2 %) wartości

Rada Gminy corocznie obniża górne stawki podatkowe. Przyjęto wzrost stawek podatkowych na 2014 rok od 0,94 do 2,5 % w stosunku  do stawek roku 2013.

Skutki jakie gmina poniesie w 2014 r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosą w granicach 125 000,00 zł od osób fizycznych oraz 265 000,00 od osób prawnych.

Skutki obniżenia podatku od nieruchomości budowli  związanych ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków to kwota 72 000,00 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »