| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/289/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814) po zasięgnięciu opinii Śląskiej Izby Rolniczej

Rada Gminy Wielowieś

postanawia

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814) do kwoty 59,00 zł za 1q - przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielowieś w 2014 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W sprawie stawek podatku rolnego nie jest konieczne podejmowanie uchwał przez Radę Gminy i wtedy obowiązują stawki wynikające z komunikatów Prezesa GUS o średnich cenach skupu żyta.

Od  roku 2012 stawki podatku rolnego uległy znacznemu zwiększeniu dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych z 94,10 zł do 185,45 za 1 ha przeliczeniowy.

żyta. Zmieniła się zasada obliczenia stawki będącej podstawą   naliczenia podatku rolnego. Obecnie  przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, czyli rok 2011,2012 oraz trzy kwartały roku 2013 Średnia cena skupu żyta za  wymieniony okres została podana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2012 roku i wynosi 69,28 zł za

1 q skupu żyta. Ustawowe maksymalne stawki podatku na 2014 rok wyniosą 346,40 zł za

1 ha fizyczny  oraz 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy .

Dane porównawcze jak kształtowały się ceny żyta przedstawia tabela:

2011
z ustawy

2012
z ustawy

2012
z uchwały Rady

2013
z ustawy

2013
z uchwały

2014
z ustawy

2014 propozycja

Cena żyta

37,64

74,18

52,00

75,86

54,60

69,28

59,00

1 ha fiz.

188,20

370,90

260,00

379,30

273,00

346,40

295,00

1 ha przeliczeniowy

94,10

185,45

130,00

189,65

136,50

173,20

147,50

Wobec powyższego  proponuje się – dla ekonomicznej ochrony podatników – przyjęcie ceny w wysokości 59,00 zł. Spowoduje to ustalenie stawek podatkowych w podatku rolnym na 2014 rok na poziomie odpowiednio: 295 zł za 1 ha fizyczny oraz 147,50 za 1 ha przeliczeniowy.

Wzrost stawki na 2014 r w stosunku do roku 2013 wyniesie 8 %.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »