| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Zarządu Powiatu w Częstochowie; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17 października 2013r.

do Porozumienia nr 65/KT/2012 z dnia 05.07.2012r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej Porozumienia:

- w §3 wprowadza się pkt 5b o następującym brzmieniu: „5b. W 2013 roku Powiat otrzyma dodatkowe środki finansowe w kwocie 650.531 zł na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr DW 784 na odcinku granica województwa śląskiego-Cielętniki. Remont będzie wykonany na odcinakch od km 20+371 do km 20+725 i od km 20+791 do km 21+137. Rozliczenie dotacji wymaga przedłożenia faktur (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), celem udokumentowania poniesionych wydatków związanych z remontem drogi wojewódzkiej nr DW 784”.

§ 2.

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca

Strona przejmująca

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

STAROSTA


Andrzej Kwapisz


WICESTAROSTA


Janusz Krakowian


reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »