| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17 października 2013r.

do Porozumienia nr 55/KT/2012 z dnia 29.06.2012r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej Porozumienia:

- w §3 wprowadza się pkt 5b o następującym brzmieniu: „5b. W 2013 roku Powiat otrzyma dodatkowe środki finansowe w łącznej kwocie 700.000 zł z czego: 200.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego, oraz 500.000zł przeznaczone na usunięcie niebezpiecznych uszkodzeń nawierzchni na drogach wojewódzkich nr DW 931 i DW 939. Rozliczenie przyznanych dotacji wymaga przedłożenia faktur (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), celem udokumentowania poniesionych wydatków związanych z realizacją powyższych zadań”.

§ 2.

Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca

Strona przejmująca

WICEMARSZAŁEK


Aleksanda Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »