| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 listopada 2013r.

do Porozumienia nr 185/KT/2013 z dnia 3.07.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn. "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z ul. Lignozy w Knurowie”

do Porozumienia nr 185/KT/2013 z dnia 3.07.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn. "Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z ul. Lignozy w Knurowie”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Knurów,z siedzibą w Knurowie przy ul. dr. Floriana Ogana 5 reprezentowaną przez Prezydenta Adama Ramsa

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr 185/KT/2013 o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 6, § 4 ust. 4, § 10 ust. 2 Porozumienia nr 185/KT/2013 z dnia 3.07.2013 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1) § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania wynosi 99.015 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 ”,

2) § 2 ust. 8 na następujące: „Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Knurów otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Knurów w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów w dwóch transzach:

a. I transza w wysokosci do 20 % kosztu zadania określonego w ust.1,

b. II transza w poostałej wysokości."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Knurów

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

PREZYDENT


Adam Rams

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »