| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2013 r., poz.539 - tj.), art.42 ust.4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 tj.) oraz w związku z Uchwałą Rady Społecznej nr 18/10/2013 z dnia 30 października 2013 roku,
na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Rada Powiatu Gliwickiego uchwała, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie uchwalonym
Uchwałą nr XXI/118/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą XXXIV/212/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., uchwałą XXXV/221/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 11 ust.3 pkt 4 po słowach RTG dodaje się „i USG”.

2. Załącznik Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie ulega zmianie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do Statutu, stanowiącym - „Wykaz jednostek wraz z komórkami w których prowadzona jest działalność Zespołu wprowadza się zmiany w część I. Przychodnie Rejonowe; w sposób następujący:

1) treść pkt.1 ppkt.2) otrzymuje brzmienie:

Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne:

a) Poradnia Położniczo- Ginekologiczna

- Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy

b) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

- Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy

c) Poradnia Okulistyczna

- Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy

2) treść pkt. 2 ppkt.4 otrzymuje brzmienie:

Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne:

a) Poradnia Diabetologiczna

- Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy

b) Poradnia Urologiczna

- Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy

c) Poradnia Otolaryngologiczny

- Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy

d) Poradnia Położniczo- Ginekologiczna

- Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy;

3) w pkt 2 dodaje się ppkt 8) w brzmieniu:

Pracownia USG;

4) treść pkt.5 otrzymuje nowe brzmienie :

Przychodnia nr 5
ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

1) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

- Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

- Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej

2) Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne:

a) Poradnia Położniczo – Ginekologiczna

- Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy

b) Poradnia Neurologiczna

- Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy

c) Poradnia Reumatologiczna

- Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy

d) Poradnia Dermatologiczna

- Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy

3) Poradnia Medycyny Pracy..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2013
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 13 listopada 2013 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »