| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.61.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 j ust. 2a w związku z art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr RG.0007.4.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lyski w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez dwie osoby w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez trzy osoby w wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby,

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez cztery osoby w wysokości 5,00 zł miesięcznie od osoby,

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez pięć osób w wysokości 4,40 zł miesięcznie od osoby,

6) dla nieruchomości zamieszkałej przez sześć osób i powyżej w wysokości 4,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 2.

Deklarację o której mowa w § 1. Uchwały Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.81.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 768, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2014 r.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.95.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »