| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/900/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/672/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie określenia terminu i miejsca składania deklaracji oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/672/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie określenia terminu i miejsca składania deklaracji oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013, poz. 636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 2;

2) w § 1 uchyla się ust.3;

3) załącznik nr 1 do uchwały zastępuje się nowym wzorem załącznika nr 1;

4) uchyla się załącznik nr 2.

§ 2. W pozostałym zakresie, uchwała, o której mowa w § 1 nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/900/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 13 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/900/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 13 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/900/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 13 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »