| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/430/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594 z późń. zm.) i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkachi opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność sportową w rozumieniu ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) tj. stadiony i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno - higieniczne, trybuny;
2. budowle służące działalności sportowej (korty, boiska);
3. grunty i budowle zajęte na place zabaw;
4. grunty zajęte na cmentarze ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny cmentarzy (ZC) i ogrodzone wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle;
5. grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu/wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);
6. budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/313/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

Katarzyna Cofała
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »