| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/430/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594 z późń. zm.) i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkachi opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność sportową w rozumieniu ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) tj. stadiony i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno - higieniczne, trybuny;
2. budowle służące działalności sportowej (korty, boiska);
3. grunty i budowle zajęte na place zabaw;
4. grunty zajęte na cmentarze ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny cmentarzy (ZC) i ogrodzone wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle;
5. grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu/wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);
6. budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/313/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

Katarzyna Cofała
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »