| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/386/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. A), pkt 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. / M.P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724/

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:

1. Dzienne stawki opłaty targowej w wysokości 2 zł za m2zajmowanej powierzchni
targowiska, nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 764,62 zł.

2. Pod pojęciem targowiska rozumie się definicję zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Zajętą powierzchnię powyżej 1 m2zaokrągla się następująco:

1) mniej niż 0,50 m2pomija się,

2) 0,50 m2i więcej podwyższa się do pełnego m2.

4. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.

5. Do poboru dziennej stawki opłaty targowej wyznacza się inkasentów: Panią Krystynę Szlejter, Panią Katarzynę Szlejter oraz Pana Jana Pajor, którym z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25 % pobranych kwot.

6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miejskiego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.

7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

8. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

9. Traci moc uchwała Nr XLVIII/630/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 26 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej.

10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »