| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/45/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1/tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./, art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 465) w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

Rada Gminy Rędziny
uchwala:

§ 1. Ustala się wzory deklaracji: na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, obowiązujące na terenie gminy Rędziny jak niżej:

1) wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór „Deklaracji na podatek rolny”- stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór „Deklaracji na podatek leśny”- stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wzór „ Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIX/ 68 /2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/45/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/45/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/45/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/45/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »