| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/47/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm./, Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (Monitor Polski z 2013 r. poz. 814).

Rada Gminy Rędziny
uchwala:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2014 do kwoty31,60/słownie:trzydzieści jeden złoty 60/100za1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII /52/2012 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2013.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »