| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/48/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/41/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.),art.221 ustawy z 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt. 42 oraz art. 403 ust 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz.150 ze zm.),

Rada Gminy Rędziny
Uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XII/41/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w ten sposób, że jej §1 otrzymuje brzmienie:

Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadanie: Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnych wybudowanych począwszy od roku 2013 i lata następne do oczyszczalni ścieków w Częstochowie.

§ 2. 1. Uchyla się regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/41/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r.

2. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnych wybudowanych począwszy od roku 2013 i lata następne do oczyszczalni ścieków w Częstochowie” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr.1 do uchwały.

3. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/48/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »