| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/48/2013 Rady Gminy Rędziny

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/41/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.),art.221 ustawy z 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt. 42 oraz art. 403 ust 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz.150 ze zm.),

Rada Gminy Rędziny
Uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XII/41/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w ten sposób, że jej §1 otrzymuje brzmienie:

Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadanie: Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnych wybudowanych począwszy od roku 2013 i lata następne do oczyszczalni ścieków w Częstochowie.

§ 2. 1. Uchyla się regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/41/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r.

2. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnych wybudowanych począwszy od roku 2013 i lata następne do oczyszczalni ścieków w Częstochowie” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr.1 do uchwały.

3. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Pakuła


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/48/2013
Rady Gminy Rędziny
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »