| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI.344.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę27 000,00

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

851

Ochrona zdrowia

27 000,00

Dochody majątkowe

27 000,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

27 000,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę27 000,00 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

851

Ochrona zdrowia

27 000,00

85195

Pozostała działalność

27 000,00

Wydatki majątkowe

27 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 000,00

Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu

27 000,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

11 000,00

11 000,00

600

Transport i łączność

11 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

11 000,00

Wydatki majątkowe

11 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 000,00

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - własne

11 000,00

700

Gospodarka  mieszkaniowa

11 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 000,00

Wydatki majątkowe

11 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 000,00

Dostawa i montaż wiaty przystankowej oraz urządzeń małej architektury

11 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          40 866 390,63 zł,

wydatki                                          44 449 324,45 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 3 582 933,82 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie  136 810,20 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 046 123,62 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XLI.344.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »