| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/321/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „ Dochody budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 63.963,52 złote,w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 61.134,93 złote, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 14.660,00 złotych

2) zwiększyć dotacje na zadania własne gminy o kwotę 15.190,93 złotych

3) zwiększyć dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 złotych

4) zwiększyć dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6.284,00 złote

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2.828,59 złotych

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę – 1.000,00 złotych

2) zwiększyć dotacje na zadania własne gminy o kwotę 3.828,59 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 63.963,52 złote,w tym:

1. Zmniejszyć wydatki  bieżące o kwotę 6.036,48 złotych, w tym

1) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 9.036,48 złotych w tym:

a) zwiększyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.720,00 złotych

b) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.756,48 złotych

2) zwiększyć dotacje o kwotę 3.000,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 złotych

1) zwiększyć dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych o kwotę  - 50.000,00 złotych

2) zwiększyć dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publicznych o kwotę 20.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.600.458,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 „Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość dotacji po zmianach dochody 830.215,52 złotych wydatki 811.196,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji udzielanych budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 1.854.129,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   38.343.390,07 złotych

Plan wydatków    38.825.407,07 złotych

Planowany deficyt budżetowy 482.017,00 złotych

§ 7.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 5.062.453,74 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 pożyczek w kwocie   262.467,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.500.044,63 złote

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.580.436,74 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 15.785,30 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.230,44 złotych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »