| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/321/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „ Dochody budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 63.963,52 złote,w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 61.134,93 złote, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 14.660,00 złotych

2) zwiększyć dotacje na zadania własne gminy o kwotę 15.190,93 złotych

3) zwiększyć dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 złotych

4) zwiększyć dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6.284,00 złote

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2.828,59 złotych

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę – 1.000,00 złotych

2) zwiększyć dotacje na zadania własne gminy o kwotę 3.828,59 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 63.963,52 złote,w tym:

1. Zmniejszyć wydatki  bieżące o kwotę 6.036,48 złotych, w tym

1) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 9.036,48 złotych w tym:

a) zwiększyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.720,00 złotych

b) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.756,48 złotych

2) zwiększyć dotacje o kwotę 3.000,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 złotych

1) zwiększyć dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych o kwotę  - 50.000,00 złotych

2) zwiększyć dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publicznych o kwotę 20.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.600.458,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 „Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość dotacji po zmianach dochody 830.215,52 złotych wydatki 811.196,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji udzielanych budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 1.854.129,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   38.343.390,07 złotych

Plan wydatków    38.825.407,07 złotych

Planowany deficyt budżetowy 482.017,00 złotych

§ 7.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 5.062.453,74 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 pożyczek w kwocie   262.467,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.500.044,63 złote

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.580.436,74 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 15.785,30 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.230,44 złotych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/321/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »