| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/329/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2013” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 6.384,37 złote,w tym:

1. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 6.384,37 złote, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 6.384,37 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2013” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 230.768,00 złotych,w tym:

1. Zmniejszyć wydatki  bieżące o kwotę 278.768,00 złotych, w tym

1) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 259.066,00 złotych w tym:

a) zmniejszyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.208,36 złotych

b) zmniejszyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych 241.857,64 złotych

2) zmniejszyć dotacje o kwotę 65.790,00 złotych

3) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 26.088,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 68.000,00 złotych

1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 58.000,00 złotych

2) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji jst o kwotę 10.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.668.458,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 1.798.339,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   38.511.391,28 złotych

Plan wydatków    38.769.024,65 złote

Planowany deficyt budżetowy 257.633,37 złote

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1. Pożyczki w kwocie  87.808,00 złotych

2. Kredyty w kwocie  169.825,37 złotych

§ 6.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 4.838.073,11 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 pożyczek w kwocie     87.808,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.450.323,00 złote

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.580.439,74 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 15.788,30 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.230,44 złotych

3. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/329/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/329/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/329/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/329/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/329/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »