| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/332/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P.poz.724 z 2013r.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające katalizatory spalin

710

1180

1410

Samochody nie posiadające katalizatora spalin

760

1230

1470

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

15

1910

2380

15

2040

2500

3 osie

stawka podatku w złotych

12

19

1910

2430

19

25

2000

2530

25

2080

2630

4 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

29

1970

2500

29

31

2040

2900

31

2140

2900

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony poniżej 12 ton:

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton –1450 zł.

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton -1710 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

25

1810

1920

25

31

1920

2040

31

do 36 włącznie

2040

2310

powyżej 36

2060

2310

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

2040

2180

powyżej 36

40

2150

2710

40

2380

2950

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –840 zł.

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

25

1050

1230

25

1110

1340

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

880

1050

28

33

1050

1230

33

do 36 włącznie

1230

1570

powyżej 36

1460

2030

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

do 36 włącznie

1340

1680

powyżej 36

1340

1800

5) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc –1600 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –2070 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/217/2012 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »