| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/299/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki lub ich części w zakresie działalności kulturalnej, o której mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Cmentarze wraz z infrastrukturą, kapliczki i krzyże przydrożne.

4. Piwnice w budynkach mieszkalnych za wyjątkiem pomieszczeń zajętych na garaże, pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

5. Strychy w budynkach mieszkalnych, za wyjątkiem zajętych na cele mieszkalne lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Grunty, budynki lub ich części i budowle przeznaczone na cele rekreacyjno – sportowe za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

7. Grunty, budowle i budynki lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe systemy kanalizacji sanitarnej.

8. Pozostałe grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- drogi (oznaczone symbolem – dr)

- rowy (oznaczone symbolem – W)

- tereny różne (oznaczone symbolem - Tr) zajęte pod pasy drogi granicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »