| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/301/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydowice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa i określa inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 20,00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. W dni robocze i niedziele pobór opłaty targowej powierza się inkasentom w osobie Pani Joanny Hanzel, Pani Bożeny Goławskiej lub Pani Anny Hirsz.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej w wysokości 5% pobranych i odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w dniu dokonania poboru do kasy Urzędu Gminy Zebrzydowice.

5. W soboty należy dokonywać wpłaty opłaty targowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Zebrzydowicach na rachunek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r..

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »