| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 września 2013r.

do porozumienia PZD.031.3.2013 z dnia 14.05.2013r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach” realizowanego w ramach pierwszego etapu zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach”

Powiatem Pszczyńskimreprezentowanym przezZarząd Powiatu Pszczyńskiegoz siedzibą przy  ul. 3 Maja 10 w Pszczynie, w osobach:

1. Pawła Sadzy – Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Witolda Wiktorczyka – Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a

Gminą Pawłowice, zwaną w dalszej treści porozumienia „Gminą”, z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, którą reprezentuje:

Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

W związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadania p.n.:„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach”realizowanego w ramach pierwszego etapu zadania pn.:"Budowa ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach”strony postanawiają sporządzić aneks nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.3.2013 z dnia 14.05.2013 r. o następującej treści:

§ 1.

Zmienia się §2 ust. 4 porozumienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w wysokości 28.200,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych 00/100)”..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Niniejszy aneks spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

POWIAT                                                                                                  GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »