| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/433/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


§ 1. Określić wzory następujących formularzy (deklaracji, informacji), przy pomocy których podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą składać dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN–1 składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej – załącznik Nr 1 do uchwały;
2. Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu podatnika (DN-1/A) - załącznik Nr 2 do uchwały;
3. Załącznik do deklaracji: Informacje o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych z opodatkowania (DN-1/B) - załącznik Nr 3 do uchwały;
4. Deklaracja na podatek rolny DR-1 - składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej - załącznik Nr 4 do uchwały;
5. Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych będących w posiadaniu podatnika (DR-1/A) – załącznik Nr 5 do uchwały;
6. Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zwolnionych z opodatkowania (DR-1/B) - załącznik Nr 6 do uchwały;
7. Deklaracja na podatek leśny DL–1 składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej – załącznik Nr 7 do uchwały;
8. Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące gruntów leśnych będących w posiadaniu podatnika (DL-1/A) - załącznik Nr 8 do uchwały;
9. Załącznik do deklaracji: Informacje dotyczące gruntów leśnych zwolnionych z opodatkowania (DL-1/B) - załącznik Nr 9 do uchwały;
10. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN–1 składana przez osoby fizyczne – załącznik Nr 10 do uchwały;
11. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 - składana przez osoby fizyczne – załącznik Nr 11;
12. Informacja w sprawie podatku leśnego IL–1 składana przez osoby fizyczne - załącznik Nr 12 do uchwały;
13. Załącznik do informacji: Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (gruntach, budynkach, budowlach) (I-1/A) - załącznik Nr 13 do uchwały;
§ 2. Wzory wymienionych powyżej formularzy stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do niniejszej uchwały.
§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/127/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki

Katarzyna Cofała
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu podatnika DN-1/A
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Informacje o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionychz opodatkowania DN-1/B
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych będących w posiadaniu podatnika DR-1/A
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Informacje dotyczące użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zwolnionych z opodatkowania DR-1/B
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Informacje dotyczące gruntów leśnych będących w posiadaniu podatnika DL-1/A
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Informacje dotyczące gruntów leśnych zwolnionych z opodatkowania DL-1/B
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIII/433/13
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik do informacji: Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (gruntach, budynkach, budowlach) I-1/A

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »