| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/350/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2014 r

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustalić wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec, określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 5b w każdą środę.

2. Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży we wszystkich miejscach w dniu prowadzonej sprzedaży.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu Miasta i Gminy Panią Martę Ross i Panią Bożenę Kowalczyk.

3. Rozliczenie się z pobranej opłaty targowej następuje w dniu poboru.

§ 4.

Wpływy z tytułu opłaty targowej stanowią dochód gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/350/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 20 listopada 2013 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »