| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/360/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmian w planach wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu:

Dział . - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki ogółem

zmniejszyć plan wydatków

wydatki bieżące - o kwotę - 3 672,00 zł

w tym :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 3 672,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 3 672,00 zł

zwiększyć plan wydatków

wydatki bieżące - o kwotę -1 500,00 zł

w tym :

dotacja na zadania bieżące - o kwotę - 1 500,00 zł

wydatki majątkowe - o kwotę -2 172,00 zł

w tym:

inwestycje i zadania inwestycyjne - o kwotę -2 172,00 zł

(dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ryczów)

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Podzamczu prowadzonej przez Fundację "ELEMENTARZ":

Dział . - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

zmniejszyć plan wydatków

rozdz.80104 - Przedszkola

wydatki ogółem -o kwotę - 24 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 24 000,00 zł

z tego :

dotacja na zadania bieżące - o kwotę - 24 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

wydatki ogółem -o kwotę - 24 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 24 000,00 zł

z tego :

dotacja na zadania bieżące - o kwotę - 24 000,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 4.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 "Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 11 "Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/360/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 20 listopada 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/360/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 20 listopada 2013 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »