| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/234/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2013 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje: W uchwale Nr XVIII/149/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2013, dokonuje się zmian:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę136.900,00 złzmniejsza się plan dochodów o kwotę330.000,00 złjak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę143.200,00 złzmniejsza się plan wydatków o kwotę700.000,00 złjak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

3) załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 3.

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody42.636.178,36 zł,

2) Wydatki45.601.509,65 zł.

2. Rozchody budżetu w kwocie1.217.623,31 złw tym:

1) spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 800.000,00 zł,

2) długoterminowych pożyczek 417.623,31 zł.

3. Przychody budżetu4.182.954,60 złto:

1) 1.196.163,14 zł – pożyczki,

2) 2.986.791,46 zł – kredyty.

4. Deficyt budżetu w kwocie2.965.331,29 zł- zostanie pokryty:

1) pożyczkami - w kwocie 1.196.163,14 zł,

2) kredytami – w kwocie 1.769.168,15 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/234/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/234/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/234/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/234/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/234/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »