| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 517/2013 Wójta Gminy Porąbka; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Porąbka zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu              - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Porąbka reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Porąbka - Czesława Bułkę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust.5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 595), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) , art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz Uchwały Nr XXXI/295/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim w przedmiocie przejęcia przez Gminę Porąbka zadania w zakresie remontu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr S4473 na odcinku ul. Parkowej i Centralnej w Kobiernicach oraz Uchwały IV/44/322/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Porąbka zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Porąbka na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje wykonanie zadania w zakresie remontu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej Nr S4473 na odcinku ul. Parkowej i Centralnej w Kobiernicach (od wjazdu na parking przy budynku Domu Kultury w Kobiernicach – ul. Parkowa 24 do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Startową).

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, sfinansowane zostanie ze środków budżetu Gminy Porąbka.

§ 2. 1. Realizacja zadania określonego w §1 ust. 1, nastąpi zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drodze powiatowej objętej porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


2. Publikacja porozumienia zostanie dokonana przez Powiat.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Czesław Bułka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »