| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) art. 10 ust 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finanasów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 9 września 2013r. poz. 724) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krzanowice:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

1) pow. 3,5 ton do 5,5 ton włącznie: 800,00

2) pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie: 1 300,00

3) pow. 9 ton: 1 550,00

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 13 ton: 1 750,00

- od 13 ton i mniej niż 14 ton: 1 750,00

- od 14 ton i mniej niż 15 ton: 1 750,00

- od 15 ton i wyżej: 1 750,00

b) dla trzech osi:

- od 12 ton i mniej niż 17 ton: 1 800,00

- od 17 ton i mniej niż 19 ton: 1 800,00

- od 19 ton i mniej niż 21 ton: 1 800,00

- od 21 ton i mniej niż 23 tony: 1 800,00

- od 23 ton i wyżej: 1 800,00

c) dla czterech osi i więcej:

- od 12 ton i mniej niż 25 ton: 1 800,00

- od 25 ton i mniej niż 27 ton: 1 800,00

- od 27 ton i mniej niż 29 ton: 1 800,00

- od 29 ton i wyżej:2 050,00

2) Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 13 ton: 1 800,00

- od 13 ton i mniej niż 14 ton: 1 800,00

- od 14 ton i mniej niż 15 ton: 1 800,00

- od 15 ton i wyżej: 1 800,00

b) dla trzech osi:

- od 12 ton i mniej niż 17 ton: 1 800,00

- od 17 ton i mniej niż 19 ton:1 800,00

- od 19 ton i mniej niż 21 ton: 1 800,00

- od 21 ton i mniej niż 23 tony: 1 800,00

- od 23 ton i wyżej:2 050,00

c) dla czterech osi i więcej:

- od 12 ton i mniej niż 25 ton: 1 800,00

- od 25 ton i mniej niż 27 ton: 1 800,00

- od 27 ton i mniej niż 29 ton: 2 050,00

- od 29 ton i wyżej:2 850,00

3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:1 850,00

4. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

1) Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 1 650,00

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 1 650,00

- od 25 ton i mniej niż 31 ton: 1 650,00

- od 31 ton do 36 ton włącznie:1 850,00

- powyżej 36 ton:1 900,00

b) dla trzech osi:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 850,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton: 1 850,00

- od 40 ton i wyżej: 2 250,00

2) Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 1 650,00

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 1 650,00

- od 25 ton i mniej niż 31 ton: 1 650,00

- od 31 ton do 36 ton włącznie: 2 250,00

- powyżej 36 ton: 2 250,00

b) dla trzech osi:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 2 350,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton: 2 350,00

- od 40 ton i wyżej: 3 050,00

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 600,00 zł.

6. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1) Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

a) dla jednej osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton:1 050,00

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 1 050,00

- od 25 ton do 36 ton włącznie: 1 050,00

- powyżej 36 ton: 1 050,00

b) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 28 ton: 1 150,00

- od 28 ton i mniej niż 33 tony: 1 150,00

- od 33 ton do 36 ton włącznie: 1 150,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 1 150,00

- od 38 ton i wyżej:1 650,00

c) dla trzech osi:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 650,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 1 650,00

- od 38 ton i wyżej: 1 650,00

2) Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) dla jednej osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 1 650,00

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 1 650,00

- od 25 ton do 36 ton włącznie: 1 650,00

- powyżej 36 ton: 1 650,00

b) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 28 ton: 1 250,00

- od 28 ton i mniej niż 33 tony: 1 250,00

- od 33 ton do 36 ton włącznie: 1 650,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 1 650,00

- od 38 ton i wyżej: 2 350,00

c) dla trzech osi:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 650,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton:1 650,00

- od 38 ton i wyżej: 1 650,00

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

1) mniej niż 30 miejsc: 1 600,00

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 2 000,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy, bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania, opieki społecznej – nie przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 4. Zobowiązać Burmistrza Krzanowic do ogłoszenia treści uchwały przez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób przyjęty na terenie gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »