| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) art. 10 ust 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finanasów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 9 września 2013r. poz. 724) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krzanowice:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

1) pow. 3,5 ton do 5,5 ton włącznie: 800,00

2) pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie: 1 300,00

3) pow. 9 ton: 1 550,00

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 13 ton: 1 750,00

- od 13 ton i mniej niż 14 ton: 1 750,00

- od 14 ton i mniej niż 15 ton: 1 750,00

- od 15 ton i wyżej: 1 750,00

b) dla trzech osi:

- od 12 ton i mniej niż 17 ton: 1 800,00

- od 17 ton i mniej niż 19 ton: 1 800,00

- od 19 ton i mniej niż 21 ton: 1 800,00

- od 21 ton i mniej niż 23 tony: 1 800,00

- od 23 ton i wyżej: 1 800,00

c) dla czterech osi i więcej:

- od 12 ton i mniej niż 25 ton: 1 800,00

- od 25 ton i mniej niż 27 ton: 1 800,00

- od 27 ton i mniej niż 29 ton: 1 800,00

- od 29 ton i wyżej:2 050,00

2) Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 13 ton: 1 800,00

- od 13 ton i mniej niż 14 ton: 1 800,00

- od 14 ton i mniej niż 15 ton: 1 800,00

- od 15 ton i wyżej: 1 800,00

b) dla trzech osi:

- od 12 ton i mniej niż 17 ton: 1 800,00

- od 17 ton i mniej niż 19 ton:1 800,00

- od 19 ton i mniej niż 21 ton: 1 800,00

- od 21 ton i mniej niż 23 tony: 1 800,00

- od 23 ton i wyżej:2 050,00

c) dla czterech osi i więcej:

- od 12 ton i mniej niż 25 ton: 1 800,00

- od 25 ton i mniej niż 27 ton: 1 800,00

- od 27 ton i mniej niż 29 ton: 2 050,00

- od 29 ton i wyżej:2 850,00

3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:1 850,00

4. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

1) Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 1 650,00

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 1 650,00

- od 25 ton i mniej niż 31 ton: 1 650,00

- od 31 ton do 36 ton włącznie:1 850,00

- powyżej 36 ton:1 900,00

b) dla trzech osi:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 850,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton: 1 850,00

- od 40 ton i wyżej: 2 250,00

2) Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 1 650,00

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 1 650,00

- od 25 ton i mniej niż 31 ton: 1 650,00

- od 31 ton do 36 ton włącznie: 2 250,00

- powyżej 36 ton: 2 250,00

b) dla trzech osi:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 2 350,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton: 2 350,00

- od 40 ton i wyżej: 3 050,00

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 600,00 zł.

6. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1) Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

a) dla jednej osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton:1 050,00

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 1 050,00

- od 25 ton do 36 ton włącznie: 1 050,00

- powyżej 36 ton: 1 050,00

b) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 28 ton: 1 150,00

- od 28 ton i mniej niż 33 tony: 1 150,00

- od 33 ton do 36 ton włącznie: 1 150,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 1 150,00

- od 38 ton i wyżej:1 650,00

c) dla trzech osi:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 650,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 1 650,00

- od 38 ton i wyżej: 1 650,00

2) Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) dla jednej osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 1 650,00

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 1 650,00

- od 25 ton do 36 ton włącznie: 1 650,00

- powyżej 36 ton: 1 650,00

b) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 28 ton: 1 250,00

- od 28 ton i mniej niż 33 tony: 1 250,00

- od 33 ton do 36 ton włącznie: 1 650,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 1 650,00

- od 38 ton i wyżej: 2 350,00

c) dla trzech osi:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 650,00

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton:1 650,00

- od 38 ton i wyżej: 1 650,00

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

1) mniej niż 30 miejsc: 1 600,00

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 2 000,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy, bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania, opieki społecznej – nie przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 4. Zobowiązać Burmistrza Krzanowic do ogłoszenia treści uchwały przez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób przyjęty na terenie gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »