| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) art. 5 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 9 września 2013r., poz. 724) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala :

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzanowice w wysokości:

1. Za 1m² powierzchni użytkowej od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych:0,72zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:21,20zł,

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności: 21,20zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,70zł,

5) związanych z prowadzenim działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:4,65zł,

6) pozostałych:6,55zł,

7) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:5,00zł,

8) pomieszczenia wykorzystane na garaż:7,40zł.

2. Od budowli:

1) 2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) Od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności - 2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od powierzchni gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni: 0,86zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody wraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na potrzeby ludności od 1m² powierzchni: 0,86zł,

3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni: 4,25zł,

4) pozostałych od 1m² powierzchni:0,44zł,

5) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni:0,41zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: budynki, budowle, grunty wykorzystane na potrzeby: kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania , kultury, opieki społecznej, działalności na rzecz propagowania kultury i dziedzictwa narodowego innych narodowości niż polska, aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych, ochrony przeciwpożarowej, oraz stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne - przy czym w każdym z wymienionych przypadków o ile budynki, budowle i grunty nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 4. Zobowiązać Burmistrza do ogłoszenia treści uchwały przez rozplakatowanie w sposób przyjęty na terenie gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »