| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/241/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z poźn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn. zm.) art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z poźn. zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U z 2013 r. poz. 465) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z poźn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 2 Uchwały nr XI/91/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w ten sposób, że określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały nr XI/91/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2011 r. pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 4.

Uchyla się uchwałę Nr XXIV/222/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik


Załącznik do Uchwały Nr XXV/241/2013
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »