| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/269/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz.594 z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 września 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013. poz. 724)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Określa  się wysokość roczną podatku od nieruchomości na 2014 rok w następujących stawkach :

1) od budynków  lub ich części:

a) mieszkalnych  -0,68 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych   lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –19,70 złod 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem     siewnym– 10,75 złod 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności        leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,68 złod 1m2powierzchni        użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku        publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2powierzchni użytkowej:

- garaży- 5,10 zł,

- budynków letniskowych– 7,70 zł,

- pozostałych gospodarczych- 5,10 zł,

2) od budowli  lub ich części związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej innej niż rolnicza     lub leśna   –2%ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 w/w  ustawy,

3) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków– 0,83 złod 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -4,56złod 1 ha     powierzchni,

c) zajętych  na drogi nie zaliczane do dróg publicznych oznaczone w ewidencji gruntów jako „dr”      bez klasyfikacji –0,01 złod 1m2powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku     publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 0,23 złod 1m2powierzchni.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »