| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/269/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz.594 z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 września 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013. poz. 724)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Określa  się wysokość roczną podatku od nieruchomości na 2014 rok w następujących stawkach :

1) od budynków  lub ich części:

a) mieszkalnych  -0,68 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych   lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –19,70 złod 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem     siewnym– 10,75 złod 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności        leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,68 złod 1m2powierzchni        użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku        publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2powierzchni użytkowej:

- garaży- 5,10 zł,

- budynków letniskowych– 7,70 zł,

- pozostałych gospodarczych- 5,10 zł,

2) od budowli  lub ich części związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej innej niż rolnicza     lub leśna   –2%ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 w/w  ustawy,

3) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków– 0,83 złod 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -4,56złod 1 ha     powierzchni,

c) zajętych  na drogi nie zaliczane do dróg publicznych oznaczone w ewidencji gruntów jako „dr”      bez klasyfikacji –0,01 złod 1m2powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku     publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 0,23 złod 1m2powierzchni.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »