| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/272/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.  Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)  oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 95, poz. 613 z późn.  zm.)

Rada Gminy Kochanowice

uchwala

§ 1.

Zarządza się na terenie Gminy Kochanowice pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości a także w formie  łącznego  zobowiązania  pieniężnego od osób fizycznych  oraz opłaty  targowej w drodze  inkasa.

§ 2.

Na  inkasentów  wyznacza się:  sołtysów  poszczególnych   sołectw  położonych  na  terenie  Gminy  Kochanowice według  imiennego  wykazu  stanowiącego  załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 3.

1. Ustala  się wynagrodzenie  za inkaso od sumy  zainkasowanych  podatków:  podatku  rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz  podatku w formie  łącznego  zobowiązania  pieniężnego w następującej  wysokości dla poszczególnych sołectw :

1) dla  sołectwa  Droniowice                 - 7%,

2) dla  sołectwa  Harbułtowice              - 7%,

3) dla  sołectwa  Jawornica                    - 7%,

4) dla  sołectwa  Kochanowice              - 7%,

5) dla  sołectwa  Kochcice                     - 7%,

6) dla  sołectwa  Lubockie – Ostrów     - 7%,

7) dla  sołectwa  Lubecko                      - 7%,

8) dla  sołectwa  Pawełki                       - 15% .

2. Ustala  się  wynagrodzenie  za  inkaso  od sumy  zainkasowanych  należności z tytułu opłaty  targowej w wysokości 25% zebranej kwoty.

§ 4.

Uchwala  się termin płatności dla inkasentów podatków wymienionych w § 1 do  czwartego dnia następującego  po ostatnim dniu, w którym  zgodnie z przepisami prawa  podatkowego  wpłata podatku  powinna  nastąpić.

§ 5.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Gminy Kochanowice  Nr 38/V/2003 z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie poboru  podatku  od  nieruchomości , podatku  rolnego i podatku  leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso,  zmieniona  uchwałą  Nr V/57/07 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie  poboru  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego i podatku  leśnego,  wyznaczenia inkasentów i określenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso.

§ 7.

Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego.                                         

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/272/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 20 listopada 2013 r.

Wykaz inkasentów

Lp.

Imię i nazwisko

Sołectwo

1.

Genowefa  Wieczorek

Droniowice

2.

Benedykt  Szymański

Harbułtowice

3.

Anna  Kokot

Jawornica

4.

Franciszek  Machnik

Kochanowice

5.

Gabriela Swierc

Kochcice

6.

Róża  Grzechac

Lubockie – Ostrów

7.

Marian Widera

Lubecko

8.

Dariusz  Ulman

Pawełki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »