| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 388/XXXIX/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8,art.40 ust.1 art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 roku poz.594 z   późn. zm.) art.10 ust.1 i   ust.2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   ( t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 07 października 2013 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2014 r. (M.P. z   2013r.poz 812) i   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 07 sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. ( M.P. z   2013r. poz. 724) Rada Gminy Koszęcin uchwala ,co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość  rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 r.:  

1.   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej :  

1)   powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie  - 665,00  

2)   powyżej 5,5tony do 9   ton  włącznie  - 964,00  

3)   powyżej 9   ton i   poniżej  12 ton -  1.205,00  

2.   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub  wyższej niż  12 ton.  

 

Rodzaj pojazdu  

oś  jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy  
zawieszenia  

dwie osie od 12 ton do mniej  niż 15 ton  

1.205,00  

1.326,00  

dwie osie od 15 ton i   więcej  

1.326,00  

1.686,00  

trzy osie od 12 ton do mniej  niż 19 ton  

1.205,00  

1.446,00  

trzy osie od 19 ton do mniej niż  23 ton  

1.326,00  

1.809,00  

trzy osie od 23 ton i   więcej  

1.686,00  

2.409,00  

cztery osie i   więcej od 12 ton do mniej niż 29 ton  

2.409,00  

2.651,00  

cztery osie i   więcej od 29 ton i   więcej  

2.409,00  

2.772,00  

3.   od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą  lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton. Od 3,5 tony do 8   ton włącznie -   1.084,00 , powyżej 8   ton i   poniżej 12 ton -  1.446,00  

4.   od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.  

 

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne  

inne systemy zawieszenia osi  

dwie osie od 12 ton do,mniej niż 25 ton  

1.446,00  

1.809,00  

dwie osie od 25 ton do mniej niż 31 ton  

1.686,00  

1.927,00  

dwie osie od 31 ton do mnej niż 37 ton  

1.686,00  

2.142,00  

dwie osie od 37 ton i   więcej  

1.686,00  

2.290,00  

trzy osie od 12 ton do mniej niż 37 ton  

2.142,00  

2.142,00  

trzy osie od 37 ton do mniej niż 40 ton  

2.163,00  

2.163,00  

trzy osie od 40 ton i   więcej  

2.409,00  

2.772,00  

5.   od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7   ton i   poniżej 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7   ton i   poniżej 12 ton -  482,00  

6.   od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów  równą lub wyższą niż 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego .  

 

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna(osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi  

jedna oś od 12 ton do mniej niż 25 ton  

603,00  

844,00  

jedna oś i   od 25 ton i   więcej  

722,00  

964,00  

dwie osie od12 do mniej niż 33 ton  

726,00  

1.084,00  

dwie osie od 33 ton do mniej niż38 ton  

1.084,00  

1.686,00  

dwie osie od 38 ton i   więcej  

1.360,00  

2.009,00  

trzy osie od 12 ton do mniej niż 38 ton  

1.084,00  

1.686,00  

trzy osie od 38 ton i   więcej  

1.114,00  

1.686,00  

7.   od autobusu  

a)   o liczbie miejsc siedzących poniżej 30 - 1.446,00  

b)   o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż 30 miejsc  -1.566,00  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Traci moc  Uchwała Nr 279/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin z   dnia 12 grudnia 2012 r. w   sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz Uchwała Nr 297/XXIX/2012 r.  Rady Gminy Koszęcin z   dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 279/XXVIII/2012 r. z   dnia 12 grudnia 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2013 r.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1 Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

    Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie- z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą członkostwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »