| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/193/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 5, art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na terenieGminy Marklowicewynoszą rocznie:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od1 m2powierzchni użytkowej -0,72 zł.

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od różnicy ponad350 m2powierzchni użytkowej -23,03 zł.

od1 m2- do 350 m2powierzchni użytkowej -17,32 zł

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od1 m2powierzchni użytkowej -10,75 zł.

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od1 m2powierzchni użytkowej -4,68 zł.

5) Od budynków mieszkalnych zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadani osób fizycznych od1 m2powierzchni użytkowej -0,74 zł.

6) Od pozostałych budynków lub ich części zajętych na garaże środków transportowych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych od1 m2powierzchni użytkowej -3,87 zł.

7) Od pozostałych budynków lub ich części wyżej nie wymienionych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz budynków gospodarczych będących własnością lub w posiadaniu osób fizycznych nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej od1 m2powierzchni użytkowej -3,87 zł.

8) Od budowli -2 % ich wartości

9) Od1 m2powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,87 zł.

b) pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego              -0,29 zł.

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od1 hapowierzchni -4,56 zł.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako:

a) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem - Ws

b) grunty / tereny różne / oznaczone symbolem - Tr

c) grunty oznaczone symbolem / drogi / - dr

2) grunty, budynki lub ich części:

a) wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

b) wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXV / 136 / 12 Rady Gminy Marklowice z dnia 28 listopada 2012 roku w tej samej sprawie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »