| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 272/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.), i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M. P. poz. 724 ) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy  Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i budowle lub ich części:

a) zajęte wyłącznie na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa i porządku  publicznego,

b) zajęte wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,

c) zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,

d) zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury,

e) zajęte na potrzeby pomocy społecznej,

f) wykorzystywane na potrzeby aktywizacji społecznej oraz upowszechniania idei samorządowej

2. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków symbolem Ws.

§ 2. Zwolnienie określone w §1 ust. 1 nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 174/XVII/2012  Rady Gminy Mykanów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »