| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 272/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.), i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M. P. poz. 724 ) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy  Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i budowle lub ich części:

a) zajęte wyłącznie na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa i porządku  publicznego,

b) zajęte wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,

c) zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,

d) zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury,

e) zajęte na potrzeby pomocy społecznej,

f) wykorzystywane na potrzeby aktywizacji społecznej oraz upowszechniania idei samorządowej

2. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków symbolem Ws.

§ 2. Zwolnienie określone w §1 ust. 1 nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 174/XVII/2012  Rady Gminy Mykanów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »