| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 274/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r  poz. 594 ze zm.) oraz art.15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 litera a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r. nr 197 poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r  ( M.P. poz. 724 )

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

1) od każdego stanowiska na targowisku 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych) dziennie,

2) przy sprzedaży w innych miejscach poza targowiskiem 5,00 zł ( słownie: pięć złotych)  dziennie.

2. Opłatę targową osoby zobowiązane do jej uiszczenia wpłacają w kasie Urzędu Gminy Mykanów w tym samym dniu w którym powstał obowiązek jej wpłaty lub na rachunek bankowy Gminy Mykanów BS Mykanów 08 8258 0005 2001 0000 0925 0001.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 177/XVII/2012 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »