| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 275/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art.8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M.P. poz. 812 ) oraz art. 13 ust. 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów  prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, jak niżej:

Rodzaj środka transportowego

stawka podatku w złotych

1.  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie             

550

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton  włącznie

1100

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton             

1210

2.  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1330

3.  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1100

4.  od autobusów:

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30

930

b) o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż 30

1870

5. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Rodzaj pojazdu

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne

Inne zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

od 12 ton do mniej niż 13 ton

1 430

1 760

od 13 ton do mniej niż 14 ton

1 480

1 810

od 14 ton do mniej niż 15 ton

1 530

1 870

od 15 ton

1 590

1 920

trzy osie

od 12 ton do mniej niż 17 ton

1 660

2 000

od 17 ton do mniej niż 19 ton

1 710

2 040

od 19 ton do mniej niż 21 ton

1 760

2 100

od 21 ton do mniej niż 23 ton

1 810

2 150

od 23 ton do mniej niż 25 ton

1 870

2 200

od 25 ton

1 920

2 200

cztery osie

od 12 ton do mniej niż 25 ton

1 990

2 310

od 25 ton do mniej niż 27 ton

2 030

2 380

od 27 ton do mniej niż 29 ton

2 100

2 420

od 29 ton do mniej niż 31 ton

2 140

2 630

od 31 ton

2 200

2 690

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

od 12 ton do mniej niż 18 ton

1 710

1 820

od 18 ton do mniej niż 25 ton

1 770

1 850

od 25 ton do mniej niż 31 ton

1 800

1 890

od 31 ton

1 860

2 130

trzy osie

od 12 ton do mniej niż 40 ton

1 990

2 010

od 40 ton

2 300

2 760

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą  niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

jedna oś

od 12 ton do mniej niż 18 ton

1 170

1 270

od 18 ton do mniej niż 25 ton

1 230

1 320

od 25 ton

1 280

1 370

dwie osie

od 12 ton do mniej niż 28 ton

1 340

1 430

od 28 ton do mniej niż 33 ton

1 390

1 480

od 33 ton do mniej niż 38 ton

1 440

1 530

od 38 ton

1 490

1 840

trzy osie

od 12 ton do mniej niż 37 ton

1 500

1 520

od 37 ton

1 520

1 860

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 175/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 listopada  2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »