| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/658/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) – dalej u.p.o.l., na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

0,73 zł od 1 m2pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,82 zł od 1 m2pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł od 1 m2pow. użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,63 zł od 1 m2pow. użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,66 zł od 1 m2pow. użytkowej

f) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych jako chlewiki, komórki,

5,42 zł od 1 m2pow. użytkowej

2) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 u.p.o.l.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,88 zł
od 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne

4,51 zł
od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,45 zł
od 1 m2powierzchni

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Traci moc Uchwała XXIX/419/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2013 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Hay Group Polska

firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »