| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/658/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) – dalej u.p.o.l., na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

0,73 zł od 1 m2pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,82 zł od 1 m2pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł od 1 m2pow. użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,63 zł od 1 m2pow. użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,66 zł od 1 m2pow. użytkowej

f) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych jako chlewiki, komórki,

5,42 zł od 1 m2pow. użytkowej

2) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 u.p.o.l.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,88 zł
od 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne

4,51 zł
od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,45 zł
od 1 m2powierzchni

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Traci moc Uchwała XXIX/419/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2013 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »